Nga jeta e paraardhësve tanë të devotshëm
 
Muslimanët në gjeneratat e para ishin të përqëndruar në devtoshmëri, disiplinë dhe moral të lartë. Këto ishin ato që ata shikonin gjatë martesës me bashkëshortet e tyre të ardhshme.
 
Transmetohej se një njeri erdhi tek Mejmun bin Mahran ( All-llahu qoftë i kënaqur me të) për të kërkuar dorën e vajzës së tij për martesë.
 
Mejmuni i tha: Unë nuk do ta miratoj atë për ty,
 
" Njeriu e pyeti, "Pse"
 
Ai u përgjigj: " Sepse ajo është e dhënë pas bizhuterive dhe garderobës."
 
Për këtë njeriu i tha: " E pra kam aq shumë sa ajo dëshiron."
 
Mejmuni tha: " Tani unë nuk jam dakord që ti të jesh burri i saj"
 
 
 
Al-Dhahabi, Sijar A’lam Al-Nubala’ nga Biografia e Mejmun Bin Mahran