Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!

LIBRI: 'MREKULLITE E KUR'ANIT

MRREKULLITE E KUR'ANIT PJESA E PARE

PJESA E PARE
MREKULLIA_KURANIT_SHQIP.1.doc
Microsoft Word Document 551.0 KB

MRREKULLITE E KUR'ANIT PJESA E DYTE

PJESA E DYTE
MREKULLIA_KURANIT_SHQIP.2.doc
Microsoft Word Document 443.0 KB

MRREKULLITR E KUR'ANIT PJESA E TRETE

PJESA E TRETE
MREKULLIA_KURANIT_SHQIP.3.doc
Microsoft Word Document 608.5 KB